Hledáte schopné advokáty s mnohaletou zkušeností?

Naše zaměření

Mediální a telekomunikační
právo a právo informačních
a komunikačních technologií (ICT)

Máme zcela výjimečné zkušenosti v oblasti mediálního a telekomunikačního práva získané v rámci dlouholetého komplexního právního poradenství poskytovaného pro mediální skupinu Central European Media Enterprises Group

Zastupování v soudních a rozhodčích řízeních, arbitrážích, správních a trestních řízeních

Významnou součást právních služeb poskytovaných našim klientům je poradenství a zastupování v rámci soudních řízení, mezinárodních i vnitrostátních arbitráží, správních řízení před správními orgány a trestních řízení.

Právo obchodních korporací a komplexní právní podpora obchodních transakcí

Právníci kanceláře nabízejí své rozsáhlé znalosti a zkušenosti při strukturování korporátních transakcí, jejich financování, due diligence a vyjednávání podmínek akvizičních smluv. Při strukturování transakce využívá kancelář daňových odborníků, kteří tvoří nepostradatelnou součást poradenského týmu.

Nemovitostní a stavební právo

Poskytujeme našim klientům právní služby v souvislosti s nemovitostními transakcemi. Právní poradenství v této oblasti zahrnuje zejména právní audit nabývaných nemovitých věcí, přípravu a vyjednání kupních smluv včetně případné smluvní dokumentace zajišťující financování akvizice.

Právo hospodářské soutěže

Máme široké zkušenosti s poskytováním právního poradenství v oblasti práva hospodářské soutěže, zejména v souvislosti s otázkami dominantního postavení soutěžitelů na trhu, spojování soutěžitelů, zakázaných kartelových dohod, bid riggingu a dawn raidu.

Právo veřejných zakázek

Dlouhodobě se angažujeme v oblasti práva veřejných zakázek a naši právníci v rámci poskytování právních služeb dosáhli řady přelomových rozhodnutí u Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu České republiky, které v důsledku znamenaly zavedení přezkumu zakázek malého rozsahu ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Podnikání na kapitálových trzích, bankovní a daňové právo

Právníci advokátní kanceláře MELKUS KEJLA & PARTNERS poskytovali poradenství bankám, obchodníkům s cennými papíry a dalším subjektům působícím na trhu finančních služeb ve většině oblastí bankovního a finančního práva.

Farmaceutické a zdravotnické právo

Obsluhujeme klienty také z oblasti farmaceutického a zdravotního práva, kterým poskytuje právní podporu i vdalších právních oblastech přesahujících rozsah jejich působnosti, včetně zastupování ve věcech odpovědnosti za postup lékařů při výkonu jejich činnosti.

Přepravní právo

MELKUS KEJLA & PARTNERS má extenzivní znalost a zkušenost s poskytováním právních služeb ve všech oblastech přepravního práva, a to jak vnitrostátního, tak s mezinárodním prvkem.

Děláme správnou věc,
ve správnou dobu.

0

Vyhraných případů

0

Konzultantů

0

Klientů

0

Spokojenost